Račte vstoupit!Dveře na Letné - otevřené historické dveře po renovaci

Z mých dosavadních zrealizovaných projektů považuji za nejsložitější renovaci historických dvoukřídlých vchodových dveří v centru Prahy poblíž pražské Letné. Dveře při předání byly v žalostném stavu, což dokládá fotografie vpravo.Historické dveře před renovací - původní stav

Na povrchu byly dveře pokryty značnou vrstvou hnědé barvy, pod kterou se dále nacházel původní nános bílé. Do dveří se pustili i pražští sprejeři.

Mnoho konstrukčních částí dveří bylo poškozeno. Na ozdobných prvcích se podepsalo působení vody a v oblasti zámku chyběly kusy dřeva. Samotný zámek nefungoval, a proto se do domu mohl kdokoliv snadno dostat.

Vlomené dřevo v oblasti zámku

20201012 101554 truhlář, nábytek na míru, renovace

Výše popsaný stav historických dveří tedy vyžadoval kompletní revitalizaci. Po dobu renovace v dílně byly dveře nahrazeny dočasně vyrobeným vchodem.

 

 

 


Náhradní vchod Vzhledem ke tvaru dveří bylo nutné náhradní vchod na místě upravit tak, aby se dalo křídlo pohodlně otevírat a zavírat. Z původních dvoukřídlích dveří se tak na čas stal jednokřídlý vchod s možností celkové demontáže v případě potřeby pro stěhování objemných věcí z domu.

Při přepravě bylo nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození skleněných výplní oken.

Práce na dveřích začaly demontáží kovových a zámečnických prvků. Následně bylo velmi časově náročné odstraňování původních nátěrů dveří, a to zejména z důvodu četnosti ozdobných prvků. Jednalo se především o ozdobné voluty, ozdobné rámy výplní, reliéfní vyřezávané části a v neposlední řadě ozdobnou hlavici klapačky. Všechny ozdobné části jsem čistil ručně a poté pečlivě vybrušoval tak, aby byl co nejmenší úbytek materiálu.

Čištění volut – původní stav, hrubé odstranění nátěrů a začištění

Původní vzhled voluty dveří

Detail vrstev barev na ozdobné volutě dveří

Voluta dveří po očištění

 

 

 

 

 

 

Ruční odstranění nátěrů z ozdobného reliéfu dveří

Původní vzhled reliéfní ozdoby dveří

Průběh očištění reliéfu dveří

 

 

 

 

 

Vrchní část ozdobné klapačky po prvotním odstranění starých vrstev barev

Odstraňování barev z ozdobné hlavice dveří

Detail odstraňování barev z ozdobné hlavice dveří

Až po hrubém odstranění nátěrů bylo možné zjistit skutečný stav dřeva a rozsah finálního poškození k opravě. Veškeré výřezy, provedené za účelem instalace zavírače dveří, dále otvory pro kliku, vložky zámků a jinak vzniklé jamky jsem postupně opravoval. Musel jsem také demontovat ozdobný rám výplně v oblasti schránky a opravit samotnou výplň, která byla zlomená.

Následně jsem vyrobil nové díly ozdobného rámu.Oprava rámu a výplně schránky

Při odstraňování nátěrů se také zjistilo, že některé části reliéfní ozdoby chybí úplně nebo dlouholetým působením vlhka a deště snadno od podkladu odpadly. Tyto chybějící kousky reliéfu jsem tedy ručně vyřezal a pomocí injektáže je k podkladu přilepil.

Ulomená část reliéfu
Ulomená část reliéfu

Dalším úkolem bylo demontovat ozdobnou klapačku dveří a opravit díry po vrutech a hřebících dřevěnými záslepkami a suky. Dlab pro zámek jsem celý vyplnil dřevem a vytvořil nový, jelikož byl do dveří následně montován elektronický zámek. Od něj vedl kabel v dražce po obvodu dveří v tzv. falcu, který jsem zakryl lištou. Vyústění kabelu pak vycházelo v horní části dveří do průchodky ke zdi. Kolem zámku jsem demontoval a opravil staré zavírače dveří a další kovové prvky, včetně pantů. Poté jsem provedl montáž nového mosazného kování, které bylo speciálně vyrobeno na zakázku.

Po očištění celé plochy dveří, jsem vytmelil spáry, vrypy a jiné oděrky. Další fází bylo důkladné broušení a natírání. Současně jsem očistil a natřel ozdobnou kovovou mříž a vyměnil skleněné výplně dveří za nová skla. Dveře jsem potom ošetřil impregnací, dále olejovou lazurou a nakonec antigrafitti nátěrem, díky kterému je možno případné nečistoty lehce smýt.

Poslední etapou bylo namontování všech kovových prvků zpět a nasazení dveří na místě. Zároveň bylo nezbytné pečlivě očistit dřevěnou zárubeň a opravit ji. Po vybroušení zárubně a nanesení nátěru jsem namontoval kování a vyladil zavírání dveří. Radost i spokojenost v očích mých zákazníků mi dodává sílu a motivaci k novým, neméně komplexním projektům.

Podívejte se také na další moje práce například Výroba skříňového nábytku do bytu v Praze Hloubětíně nebo Výroba modřínové postele na míru.

Více v referencích.

S láskou ke dřevu!